Expoziţie

Expoziția SGIA 2017

Expoziția SGIA 2018

Expoziția SGIA 2019

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

SGI Dubai-2016

SGI Dubai-2017

SGI Dubai-2018

SGI Dubai-2019

SGI Dubai-2020

SEMNAȚI CHINA 2015 ÎN SHANGHAI

SEMNAȚI CHINA 2016 ÎN SHANGHAI

SEMNAȚI CHINA 2017 ÎN SHANGHAI

SEMNAȚI CHINA 2018 ÎN SHANGHAI

SEMNAȚI CHINA 2019 ÎN SHANGHAI

SEMNAȚI CHINA 2020 ÎN SHANGHAI

A 27-a expoziție internațională de tehnologie și echipamente SHANGHAI

A 28-a expoziție internațională de tehnologie și echipamente SHANGHAI